CÁC DÒNG TU HIỆN DIỆN  TRONG GIÁO PHẬN

Tính đến cuối năm 2022, trong giáo phận có sự hiện diện và hoạt động 22 dòng tu, hiệp hội và tu hội với 425 tu sĩ nam nữ. Có thể kể đến các Hội dòng và Hiệp hội tiêu biểu sau:

1. Dòng Mến Thánh Giá Vinh

2.  Hiệp hội Thừa Sai Bác Ái Vinh

3. Dòng Đa minh Thánh Tâm

4. Dòng Nữ Tử Tận Hiến Chúa Thánh Thần

5. Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm

6. Hiệp hội Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn

7. Dòng Anh Em Hèn Mọn

8. Dòng Bác Ái  Thánh nữ Jeanne Antide Thouret

9. Dòng Phaolô 

10. Dòng Đaminh Nam

11. Dòng Don Bosco

12. Dòng Chúa Cứu Thế

13. Tu hội Truyền giáo Thánh Vinh Sơn

14. Dòng Thừa Sai Đức Tin

15. Dòng Ngôi Lời

16. Dòng Thánh Thể

17. Dòng Xitô Nho Quan

18. Thánh Tâm Huế

19. Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc

20. Dòng Thánh Antôn

21. Dòng Đa Minh Đức Mẹ Rất Thánh Mân Côi

Trong đó các nữ tu Dòng Mến Thánh Giá và Thừa sai Bác ái chiếm đa số.