TỔNG QUAN VỀ GIÁO HẠT NGUỒN SON

– Thành lập: 2006
– Địa giới: Phía tây huyện Bố Trạch, thành phố Đồng Hồi, huyện Quảng Ninh, tình Quảng Bình Năm thành lập: Chia tách từ giáo hạt Bình Chính năm 2006 và sát nhập một số giáo xứ phía  Nam sông Gianh của tổng Giáo phận Huế. Địa bàn giáo hạt rộng lớn, các giáo xử phần lớn thuộc khu vực rừng quốc gia Phong Nhà – Kế Bằng, phưng cảnh đẹp để, quyến hút. Một số giáo xử mới sáp nhập từ giáo phận Huế và là trong điểm tài truyền giào phía Nam Quảng Bình.
– Trụ sở: giáo xứ Đồng Tróoc
– Địa chỉ: Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
– Có 11 giáo xứ và 01 giáo họ độc lập, bao gồm: Đồng Troóc, Bàu Sen, Cây Lim, Chày, Gia Hưng, Khe Gát, Khe Ngang, Hội Nghĩa, Tam Trang, Thanh Thủy, Yên Giang và Giáo họ độc lập Na.
– Tổng số giáo họ: 25
– Số linh mục: 12
– Tổng số giáo dân: 27.271
– Các sở dòng: Nhóm MTG xứ Chày, CĐ TSBA (Thôn Na, Gia Hưng)

VIDEO - HÌNH ẢNH

TIN BÀI LIÊN QUAN

GIÁO XỨ ĐỒNG TROÓC

THÔNG TIN CHUNG

– Thành lập: 1862
– Quan thầy:
– Địa giới: Phía bắc giáo xứ giáp Tam Trang – xã Lâm Trạch, phía tây giáp giáo xứ Khe Gát – xã Xuân Trạch, phía nam giáp xứ Hà Lời – xã Sơn Trạch và phía đông giáp xứ Yên Giang – xã Liên Trạch và xứ Gia Hưng – xã Hưng Trạch.
– Trụ sở:
– Địa chỉ:
– Linh mục quản xứ hiện tại: Phêrô Trần Ngọc Hưởng
– Facebook:
– Youtube:
– Giờ lễ:
+ Chúa Nhật:
+ Hằng ngày:
– Các giáo họ: Bắc Tróoc, Đông Tróoc, Nam Tróoc, Tây Tróoc, Đồng Thanh
– Tổng số giáo dân: 4.726
– Các sở dòng:

LỊCH SỬ GIÁO XỨ

NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Đồng Troóc là đơn vị non trẻ được thiết lập năm 2006. Ngày nay, giáo xứ thuộc xã Phúc Trạch, một xã mà dân số Công giáo chiếm phần lớn của huyện Bố Trạch, Quảng Bình.

Trước đây, xứ trị sở giáo hạt chỉ là một giáo xứ trong hạt Bình Chính được thiết lập năm 1872, dưới thời Đức Cha Gauthier Ngô Gia Hậu (1846 – 1877). Sở dĩ đặt tên giáo hạt Nguồn Son vì giáo hạt này là thượng nguồn của Sông Son, địa bàn nằm trong vành đai của rừng quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.

Xứ Đồng Troóc là một trong những xứ có số giáo dân lớn nhất của giáo phận và nằm ở địa điểm thuận lợi nên trở thành trung tâm giáo hạt. Phía bắc giáo xứ giáp Tam Trang – xã Lâm Trạch, phía tây giáp giáo xứ Khe Gát – xã Xuân Trạch, phía nam giáp xứ Hà Lời – xã Sơn Trạch và phía đông giáp xứ Yên Giang – xã Liên Trạch và xứ Gia Hưng – xã Hưng Trạch. Cùng với một số giáo xứ cũ nằm ở tả ngạn nguồn Son, Đồng Troóc tiếp nhận thêm Sen Bàng, Hà Lời, Tam Tòa, Trung Quán, Bình Thôn, Hoành Phổ, Phúc Tín là các giáo xứ của tổng giáo phận Huế (15/8/2006).

Theo sử liệu, trước thời Trịnh Nguyễn phân tranh, các vùng đồi núi và thung lũng giữa hai nguồn Nan và nguồn Son chưa có hoặc có rất ít dân cư tới lập nghiệp, bởi đây là điểm nóng của tranh chấp quân sự, vùng hỏa tuyến giữa hai thế lực Bắc – Nam. Cho đến lúc Tây Sơn thống nhất, xóa hận sông Gianh thì các thung lũng bằng phẳng và màu mỡ mới có dân từ miền Quảng Trạch (Bắc Bố Chính) vào ở và khai hoang lập nghiệp. Cụ thể, ở Troóc là dân cư từ làng Vĩnh Phước (Quảng Lộc, Quảng Trạch) đến lập nghiệp, hình thành các họ đạo và xứ Troóc được thành lập năm 1862, tách từ xứ mẹ Cồn Nâm.

Giai thoại kể lại rằng cái tên Đồng Troóc được đặt do một cố Tây khi đến nơi đây. Thời chiến tranh, để tránh làn đạn của địch, người dân phải trốn tránh trong các hầm và những ngọn đồi gần làng. Một hôm, cố Tây đến nhà thờ nhưng không còn ai ở đó vì họ trốn hết ở một ngọn đồi phía tây của giáo xứ. Ngài mới hỏi ông câu rằng giáo dân đi đâu hết rồi, ông bảo là họ trốn ở trên động (đồi) trọc. Thế là cố đã ghi vào sổ cái tên Đồng (động) Troóc (trọc) và từ đó nơi đây mang trên mình cái danh này. Giáo xứ có địa hình hiểm trở và đá vôi chiếm ¾ diện tích, bao gồm các giáo họ Khe Ngang, Bầu Sen và giáo họ trị sở.

Trong những năm gần đây, với sự phát triển kinh tế của khu du lịch Phong Nha – Kẻ Bàng, giáo xứ cũng chịu nhiều biến động và ảnh hưởng mạnh mẽ. Con đường mòn chạy qua trên giáo xứ và chia đôi thành Đông và Tây Trường Sơn làm cho giáo xứ trở nên bề thế và quan trọng. Nằm ở vùng đệm Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, Đồng Troóc là giáo xứ miền núi nhưng có lợi thế hơn các xứ trong vùng.

Trải qua nhiều thăng trầm của thời cuộc, cấm chế, Văn Thân, chiến tranh… giáo xứ hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ. Ngôi thánh đường làm bằng gỗ từ những năm 1990, không còn đủ chỗ cho giáo dân tham gia trong các buổi phụng vụ, đang được thay thế bằng một thánh đường lớn hơn.

Trong tương lai, giáo hạt Nguồn Son nói chung và Đồng Troóc nói riêng, sẽ phát triển  tương xứng tiềm lực, sánh vai cùng các giáo hạt trong miền đất Bố Chính – Quảng Bình này.

VIDEO - HÌNH ẢNH

ĐƯỜNG ĐẾN GIÁO XỨ

TIN BÀI LIÊN QUAN

GIÁO XỨ BÀU SEN

THÔNG TIN CHUNG

– Thành lập: 18/12/2018
– Quan thầy:
– Địa giới:
– Trụ sở: Giáo xứ Bàu Sen
– Địa chỉ: thuộc xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
– Linh mục quản xứ hiện tại: GB. Nguyễn Ái, CSC.
– Điện thoại:
– Email:
– Facebook:
– Youtube:
– Giờ lễ:
+ Chúa Nhật:
+ Hằng ngày:
– Các giáo họ: Bàu Sen
– Tổng số giáo dân: 2.072
– Các sở dòng:

LỊCH SỬ GIÁO XỨ

NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Chuẩn Giáo xứ Bàu Sen có Quyết định thành lập vào ngày 18/12/2018, tách từ Giáo xứ Chày, và Bề trên Giáo phận đã bổ nhiệm cha Tôma Võ Minh Danh làm cha quản xứ tiên khởi. Bàu Sen hiện có khoảng hơn 2.072 giáo dân, thuộc xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

VIDEO - HÌNH ẢNH

ĐƯỜNG ĐẾN GIÁO XỨ

TIN BÀI LIÊN QUAN

GIÁO XỨ CÂY LIM

THÔNG TIN CHUNG

– Thành lập: 1919
– Quan thầy: Đức Mẹ Nữ Vương
– Địa giới:
– Trụ sở: Giáo họ Cây Lim
– Địa chỉ:Lâm Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
– Linh mục quản xứ hiện tại:  Gioan Nguyễn Đình Hoan
– Điện thoại:
– Email:
– Facebook:
– Youtube:
– Giờ lễ:
+ Chúa Nhật:
+ Hằng ngày:
– Các giáo họ: Cây Lim
– Tổng số giáo dân: 244
– Các sở dòng:

LỊCH SỬ GIÁO XỨ

NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Vào thế kỷ XVIII, XIX, nhiều giáo hữu xứ Làng Ngang lên đây khai khẩn, lập thành phường Cây Lùn (tiếng địa phương là Cơn Lùn) do vùng đất này sỏi đá cằn cỗi, nhiều đồi núi và cây bụi. Trước năm 1869, giáo dân dựng một ngôi nhà thờ bằng gỗ lim, dần dần, tên Cây Lùn đổi thành Cây Lim (hay Cơn Lim). Năm 1869, Cây Lim trở thành một họ đạo của xứ Lạc Sơn (Thùng Thùng). Năm 1919, xứ Lạc Sơn đổi tên thành Tam Trang, đồng thời Cây Lim được tách thành giáo xứ. Lúc đầu, giáo xứ nhận Đức Mẹ Lên Trời làm quan thầy, sau đổi lại Đức Mẹ Nữ Vương để khỏi trùng ngày lễ quan thầy giáo phận.

Từ khi thành lập đến năm 1946, giáo xứ phát triển khá ổn định cả về cơ sở vật chất lẫn đời sống tâm linh, có 6 cha kế tiếp nhau đến quản xứ: GB. Tuấn (1919-1923), GB. Mục (1923-1928), Giuse Tạo (1928-1929), Phaolô Hồ Ngọc Cai (1930-1938), Augustinô Thái Văn Bài (1938-1942), Phêrô Quang (1943-1946). Sau khi cha Quang rời Cây Lim, giáo xứ không còn linh mục coi sóc và gánh chịu nhiều hậu quả của hai cuộc chiến tranh nặng nề, nhà thờ và các cơ sở tôn giáo đều bị san bằng, cùng với thời gian, giáo dân bỏ đạo gần hết.

Theo số liệu của cha Cao Vĩnh Phan trong cuốn “Lịch sử giáo hạt Bình Chính-Quảng Bình” cho biết: Cây Lim có 1.600 người gốc Công giáo, 500 người đã được rửa tội. Những năm 1990, ngọn lửa đức tin của Cây Lim gần như tắt lịm dưới lớp tro tàn. Trước thực trạng đó, cha FX. Nguyễn Văn Đoàn, quản xứ Đồng Troóc đã đi bộ vượt đường rừng gần chục cây số để đến với Cây Lim. Sau nhiều cố gắng, đời sống đức tin được thắp lên từ một vài nhóm nhỏ. Đến năm 2008, Cây Lim có 48 giáo dân mà hầu hết đã già cả, tạm sinh hoạt tại nhà ông Lê Văn Thiết. Nơi đây còn lưu giữ bộ trống, kẻng, tòa giải tội, mười chín viên đá tảng và cây phượng trên nền nhà thờ xưa. Ngày 29/4/2002, cha Phêrô Hoàng Anh Ngợi đến quản xứ Tam Trang, phụ trách Cây Lim, ngài tiếp tục công cuộc tái truyền giáo.

Đến nay, Cây Lim đã phát những tín hiệu hồi sinh. Đầu năm 2011, nhiều giáo dân xứ Đồng Troóc ra giúp Cây Lim tái truyền giáo và nhận đỡ đầu cho các em nhỏ. Kết quả là nhiều gia đình đồng ý cho các em theo đạo. Ngày 30/5/2011, Đức cha Phaolô Maria Cao Đình Thuyên đến dâng thánh lễ và rửa tội cho 78 em từ sơ sinh đến 15 tuổi. Ngài khằng định trong bài giảng: “Một khi hạt giống được gieo vào lòng đất mẹ, dù bắt bớ bách hại ngặt nghèo đến đâu cũng không thể làm nó lụi tàn đi, những hạt giống ấy đang chờ cơn mưa tới sẽ ào ạt nãy mầm và đâm chồi vươn dậy”.

Đầu tháng 7/2011, các người đỡ đầu giúp 48 em Cây Lim vào học giáo lý Thêm Sức chung với các em Đồng Troóc và được Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp ban bí tích Thêm Sức ngày 20/8/2011. Sau khi chịu phép Thêm Sức, các em trở về giáo xứ, tiếp nối đời sống đức tin và làm chứng cho Tin Mừng.

Hiện tại giáo xứ có 244 giáo dân. Do cha Gioan Nguyễn Đình Hoan kiêm nhiệm.

VIDEO - HÌNH ẢNH

ĐƯỜNG ĐẾN GIÁO XỨ

TIN BÀI LIÊN QUAN

GIÁO XỨ CHÀY

THÔNG TIN CHUNG

– Thành lập: 1924
– Quan thầy:
– Địa giới:
– Trụ sở: Giáo họ Chày
– Địa chỉ: Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình
– Linh mục quản xứ hiện tại: Vincente Điểm Cao Dương Đông
– Điện thoại:
– Email:
– Facebook:
– Youtube:
– Giờ lễ:
+ Chúa Nhật:
+ Hằng ngày:
– Các giáo họ: Giáo họ Chày
– Tổng số giáo dân: 2.264
– Các sở dòng: Nhóm MTG Chày

LỊCH SỬ GIÁO XỨ

NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Xứ Chày thành lập năm 1924, tách từ giáo xứ Gia Hưng, nay thuộc xã Phúc Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình.

Vào thế kỷ XIX, nhiều người gốc xứ Nội Hà và Làng Ngang lên khai khẩn đất đai thượng nguồn sông Son, lập nên các làng: Na, Trằm, Chày, Lập, Động, Mè Mé, Bàu Sen, Vĩnh Sơn (Đồng Nghẹn). Từ khi giáo xứ Gia Hưng được thành lập năm 1890, giáo dân vùng này hợp thành một giáo họ trực thuộc xứ Gia Hưng. Năm 1924, giáo xứ Chày được thành lập, trung tâm giáo xứ đặt ở làng Chày, nơi gặp gỡ giữa hai nhánh rào Troóc và rào Chày. Lúc đầu giáo xứ có 4 giáo họ: Chày, Na, Bàu Sen và Vĩnh Sơn. Sau này, Vĩnh Sơn nhập xứ Troóc và Na nhập xứ Hà Lời để tiện cho việc sinh hoạt tôn giáo.

Từ khi thành lập xứ đến năm 1950, giáo xứ có 6 linh mục coi sóc: GB. Tuấn (1924-1930), GB. Mệnh (1930-1931), Phêrô Quỳ (1936-1942), Phêrô Hồ (1942-1945), Phêrô Điều (1945-1946), Phaolô Lễ (1946-1950). Thời kỳ này, các sinh hoạt tôn giáo diễn ra ổn định, tuy nhiên địa bàn đi lại khó khăn bởi sự cách trở của núi sông và lèn đá.

Trong những năm chiến tranh, nhất là những năm 1966-1972, xứ Chày được xem là “túi bom đạn” của các trận đánh, bởi nơi là huyết mạch quan trọng của các ngã đường: Giáo họ Vĩnh Sơn nằm ở ngã ba Đông Dương, nơi chia thành hai ngã của đường Trường Sơn Đông và Tây; giáo họ Bàu Sen và Chày nằm ở đoạn đầu của đường Trường Sơn nhánh Tây; giáo họ Na nằm bên cạnh bến phà Xuân Sơn (phà A) nối liền với đường 15; Làng Trằm nằm ở bến phà Tránh (phà B) nối liền đường Trường Sơn nhánh Đông với đường 20. Do đó, trong chiến tranh, các giáo họ chịu nhiều tổn thất nặng nề, cơ sở tôn giáo cũng như làng mạc đều bị tàn phá. Từ năm 1952 và trong thời kỳ mưa bom lửa đạn, cha Phêrô Nguyễn Ngọc Quế ngược dòng sông Son lên phục vụ, tiếp đến là cha Phêrô Nguyễn Văn Liêm. Sau chiến tranh, cha FX Nguyễn Văn Đoàn rồi đến cha Phêrô Nguyễn Huy Thiết kiêm nhiệm. Năm 1995, giáo dân tiến hành khai thác gỗ và dựng lại ngôi nhà thờ xứ, còn các giáo họ chỉ dựng những ngôi nhà thờ tạm bợ làm nơi đọc kinh và dâng lễ. Từ năm 1995-2004, cha Micae Hồ Thái Bạch (quản xứ Khe Gát) kiêm nhiệm, ngài xây nhà thờ xứ và họ Bàu Sen (năm 1999), mở rộng khuôn viên và mua một căn nhà nhỏ để làm nhà xứ, và nhiều cơ sở vật chất khác…

Sau 54 năm vắng bóng cha quản xứ, ngày 5/11/2004, cha Gioan Nguyễn Văn Hữu đến quản nhiệm. Ngài xây nhà phòng, lễ đài Đức Mẹ, nhà thờ họ Na (7/7/2006-24/2/2010) và Bàu Sen (11/2008-11/2013). Tại nhà thờ xứ và các giáo họ thường xuyên có thánh lễ. Nhờ đó, đời sống đức tin và các phong trào hoạt động của giáo xứ không ngừng được củng cố và phát triển. Ngày 31/12/2011, cha Hữu đổi về xứ Gia Hưng, cha Phêrô Trần Ngọc Hưởng (quản xứ Khe Gát) kiêm nhiệm.

Ngày 25/2/2013, cha GB. Nguyễn Minh Dương được bề trên giáo phận bổ nhiệm quản xứ Chày. Ngài bắc cây cầu phao nối liền hai xóm Chày và Mè Mé do Hội Bạn Người Nghèo Nam California tài trợ. Chiều ngày 4/7/2013, Đức Cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp đến cắt băng khánh thành.

Ngày 11/12/2014 thánh lễ khởi công do được cử hành vào sáng ngày. Đến nay, xứ Chay đã có nhà thờ và ngày càng một phát triển. Theo số liệu tất niên 2022, giáo xứ hiện có 2.264 giáo dân do cha Vincente Điểm Cao Dương Đông coi sóc.

Nhìn chung, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn, bởi nơi đây đất cằn đá sỏi, thiên nhiên khắc nghiệt, mùa đông thì rét cóng, mùa hè thì hạn hán và gió lào, hàng năm phải gánh chịu những trận mưa bão và lũ quét. Trình độ nhận thức người dân còn thấp, nhiều gia đình cho con em bỏ học sớm để lên rừng hoặc vào nam kiếm sống. Trong những năm gần đây, du khách thập phương đến xứ Chày để tham quan, chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên tại các điểm du lịch như hang Tối, suối Nước Moọc, động Thiên Đường… thuộc Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

VIDEO - HÌNH ẢNH

ĐƯỜNG ĐẾN GIÁO XỨ

TIN BÀI LIÊN QUAN

GIÁO XỨ GIA HƯNG

THÔNG TIN CHUNG

– Thành lập:
– Quan thầy:
– Địa giới:
– Trụ sở:
– Địa chỉ:
– Linh mục quản xứ hiện tại:
– Điện thoại:
– Email:
– Facebook:
– Youtube:
– Giờ lễ:
+ Chúa Nhật:
+ Hằng ngày:
– Các giáo họ:
– Tổng số giáo dân:
+ Năm 2018:
+ Năm 2019:
+ Năm 2020:
– Các sở dòng:

LỊCH SỬ GIÁO XỨ

NGUỒN GỐC HÌNH THÀNH VÀ QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

VIDEO - HÌNH ẢNH

ĐƯỜNG ĐẾN GIÁO XỨ

TIN BÀI LIÊN QUAN

GIÁO XỨ KHE GÁT

THÔNG TIN CHUNG

– Thành lập:
– Quan thầy:
– Địa giới:
– Trụ sở:
– Địa chỉ:
– Linh mục quản xứ hiện tại:
– Điện thoại:
– Email:
– Facebook:
– Youtube:
– Giờ lễ:
+ Chúa Nhật:
+ Hằng ngày:
– Các giáo họ:
– Tổng số giáo dân:
+ Năm 2018:
+ Năm 2019:
+ Năm 2020:
– Các sở dòng:

LỊCH SỬ GIÁO XỨ

Lịch sử Giáo xứ

Giáo họ 1

Giáo họ 2

DANH SÁCH LINH MỤC QUẢN XỨ

DANH SÁCH LINH MỤC QUÊ HƯƠNG

DANH SÁCH TU SỸ QUÊ HƯƠNG

VIDEO - HÌNH ẢNH

ĐƯỜNG ĐẾN GIÁO XỨ

TIN BÀI LIÊN QUAN

GIÁO XỨ KHE NGANG

THÔNG TIN CHUNG

– Thành lập:
– Quan thầy:
– Địa giới:
– Trụ sở:
– Địa chỉ:
– Linh mục quản xứ hiện tại:
– Điện thoại:
– Email:
– Facebook:
– Youtube:
– Giờ lễ:
+ Chúa Nhật:
+ Hằng ngày:
– Các giáo họ:
– Tổng số giáo dân:
+ Năm 2018:
+ Năm 2019:
+ Năm 2020:
– Các sở dòng:

LỊCH SỬ GIÁO XỨ

Lịch sử Giáo xứ

Giáo họ 1

Giáo họ 2

DANH SÁCH LINH MỤC QUẢN XỨ

DANH SÁCH LINH MỤC QUÊ HƯƠNG

DANH SÁCH TU SỸ QUÊ HƯƠNG

VIDEO - HÌNH ẢNH

ĐƯỜNG ĐẾN GIÁO XỨ

TIN BÀI LIÊN QUAN

GIÁO XỨ HỘI NGHĨA

THÔNG TIN CHUNG

– Thành lập:
– Quan thầy:
– Địa giới:
– Trụ sở:
– Địa chỉ:
– Linh mục quản xứ hiện tại:
– Điện thoại:
– Email:
– Facebook:
– Youtube:
– Giờ lễ:
+ Chúa Nhật:
+ Hằng ngày:
– Các giáo họ:
– Tổng số giáo dân:
+ Năm 2018:
+ Năm 2019:
+ Năm 2020:
– Các sở dòng:

LỊCH SỬ GIÁO XỨ

Lịch sử Giáo xứ

Giáo họ 1

Giáo họ 2

DANH SÁCH LINH MỤC QUẢN XỨ

DANH SÁCH LINH MỤC QUÊ HƯƠNG

DANH SÁCH TU SỸ QUÊ HƯƠNG

VIDEO - HÌNH ẢNH

ĐƯỜNG ĐẾN GIÁO XỨ

TIN BÀI LIÊN QUAN

GIÁO XỨ TAM TRANG

THÔNG TIN CHUNG

– Thành lập:
– Quan thầy:
– Địa giới:
– Trụ sở:
– Địa chỉ:
– Linh mục quản xứ hiện tại:
– Điện thoại:
– Email:
– Facebook:
– Youtube:
– Giờ lễ:
+ Chúa Nhật:
+ Hằng ngày:
– Các giáo họ:
– Tổng số giáo dân:
+ Năm 2018:
+ Năm 2019:
+ Năm 2020:
– Các sở dòng:

LỊCH SỬ GIÁO XỨ

Lịch sử Giáo xứ

Giáo họ 1

Giáo họ 2

DANH SÁCH LINH MỤC QUẢN XỨ

DANH SÁCH LINH MỤC QUÊ HƯƠNG

DANH SÁCH TU SỸ QUÊ HƯƠNG

VIDEO - HÌNH ẢNH

ĐƯỜNG ĐẾN GIÁO XỨ

TIN BÀI LIÊN QUAN

GIÁO XỨ THANH THỦY

THÔNG TIN CHUNG

– Thành lập:
– Quan thầy:
– Địa giới:
– Trụ sở:
– Địa chỉ:
– Linh mục quản xứ hiện tại:
– Điện thoại:
– Email:
– Facebook:
– Youtube:
– Giờ lễ:
+ Chúa Nhật:
+ Hằng ngày:
– Các giáo họ:
– Tổng số giáo dân:
+ Năm 2018:
+ Năm 2019:
+ Năm 2020:
– Các sở dòng:

LỊCH SỬ GIÁO XỨ

Lịch sử Giáo xứ

Giáo họ 1

Giáo họ 2

DANH SÁCH LINH MỤC QUẢN XỨ

DANH SÁCH LINH MỤC QUÊ HƯƠNG

DANH SÁCH TU SỸ QUÊ HƯƠNG

VIDEO - HÌNH ẢNH

ĐƯỜNG ĐẾN GIÁO XỨ

TIN BÀI LIÊN QUAN

GIÁO XỨ YÊN GIANG

THÔNG TIN CHUNG

– Thành lập:
– Quan thầy:
– Địa giới:
– Trụ sở:
– Địa chỉ:
– Linh mục quản xứ hiện tại:
– Điện thoại:
– Email:
– Facebook:
– Youtube:
– Giờ lễ:
+ Chúa Nhật:
+ Hằng ngày:
– Các giáo họ:
– Tổng số giáo dân:
+ Năm 2018:
+ Năm 2019:
+ Năm 2020:
– Các sở dòng:

LỊCH SỬ GIÁO XỨ

Lịch sử Giáo xứ

Giáo họ 1

Giáo họ 2

DANH SÁCH LINH MỤC QUẢN XỨ

DANH SÁCH LINH MỤC QUÊ HƯƠNG

DANH SÁCH TU SỸ QUÊ HƯƠNG

VIDEO - HÌNH ẢNH

ĐƯỜNG ĐẾN GIÁO XỨ

TIN BÀI LIÊN QUAN

GIÁO HỌ ĐỘC LẬP NA

THÔNG TIN CHUNG

– Thành lập:
– Quan thầy:
– Địa giới:
– Trụ sở:
– Địa chỉ:
– Linh mục quản xứ hiện tại:
– Điện thoại:
– Email:
– Facebook:
– Youtube:
– Giờ lễ:
+ Chúa Nhật:
+ Hằng ngày:
– Các giáo họ:
– Tổng số giáo dân:
+ Năm 2018:
+ Năm 2019:
+ Năm 2020:
– Các sở dòng:

LỊCH SỬ GIÁO HỌ

Lịch sử Giáo xứ

Giáo họ 1

Giáo họ 2

DANH SÁCH LINH MỤC QUẢN XỨ

DANH SÁCH LINH MỤC QUÊ HƯƠNG

DANH SÁCH TU SỸ QUÊ HƯƠNG

VIDEO - HÌNH ẢNH

ĐƯỜNG ĐẾN GIÁO HỌ

TIN BÀI LIÊN QUAN