CÁC HỘI ĐOÀN TẠI GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

TTHội đoànThành viên

Phụ trách

1

Thiếu nhi Thánh Thể36,554Lm Fx. Phan  Khánh Dư

2

Gia đình Thánh Tâm22,247Lm. Phêrô Nguyễn Xuân Đình

3

Hội Mân Côi18,050Lm. Giuse Hồ Sỹ Thảo, OP

4

Caritas – Tình thương18,189Lm. GB. Nguyễn Huy Tuấn

5

Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp6,541Lm. Micae Phan Tuấn Hồng

(Dòng Chúa Cứu Thế tại gp. Vinh)

6

Legiô Mariae5,651Lm. Antôn Nguyễn Xuân Hồng

Đặc trách tiểu ban Bảo vệ Sự sống, kiêm Giám đốc Mái ấm Thiên Ân

7

Huynh đoàn Thánh Thể1,256

8

Lòng thương xót Chúa1,173

9

Têrêsa HĐGS1,051Lm. Phêrô Thân Văn Hùng

10

Con Đức Mẹ1,256

11

Hội Phan Sinh  402Lm. Gioan Nguyễn Hữu Hiệp, Ofm

12

Giới trẻ Phan Sinh 402

13

Gia Đình Tận Hiến 220

14

Phaolô trở lại 169

15

Doanh nhân 110Lm. Phêrô Nguyễn Đoài

16

Dòng Ba Cát Minh   16