BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN

Trang thông tin chính thức của Giáo phận Hà Tĩnh do Ban Truyền thông Xã hội của Giáo phận đảm nhiệm.
Mọi tin, bài, thư từ, ý kiến đóng góp, v.v.. xin vui lòng gửi về địa chỉ : BBTgphatinh@gmail.com

GIÁO PHẬN HÀ TĨNH

Website: Giaophanhatinh.Org Văn Hạnh, Thạch Trung, Tp Hà Tĩnh.