Cáo phó: Bà cố Têrêxa – Thân mẫu của Nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Hoàn (Dòng Bác Ái Thouret) đã qua đời

628 lượt xem

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11, 25).


CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh
Giáo xứ Kẻ Mui, Giáo phận Hà Tĩnh và gia đình kính báo:

Bà Cố
  TÊRÊXA PHẠM THỊ LÀNH

Sinh ngày 25 tháng 04 năm 1951
Tại giáo xứ Kẻ Mui, giáo hạt Ngàn Phố, giáo phận Hà Tĩnh

Là thân mẫu của nữ tu Têrêxa Nguyễn Thị Hoàn
(Thuộc Dòng Bác Ái Thouret)
Đã được Chúa gọi về hồi  0g15”, Thứ Bảy ngày 02 tháng 12 năm 2023

Hưởng thọ 73 tuổi  

Thánh lễ An táng Bà cố Têrêxa sẽ được cử hành vào lúc13g30’
Thứ Hai, ngày 04 tháng 12 năm 2023

Tại nhà thờ giáo xứ Kẻ Mui, sở Hạt Ngàn Phố, giáo phận Hà Tĩnh
(Khối 1, thị trấn Phố Châu, Hương Sơn, Hà Tĩnh) 

Linh cữu Bà Cố Têrêxa sẽ được an táng tại nghĩa trang Cây Ráng

Xin vì Danh Chúa nhân từ
ban cho Bà cố Têrêxa được yên nghỉ bên Chúa
cùng các Thánh trên Quê Trời.

R.I.P

Trả lời