Cáo phó: Ông cố Gioan Baotixita – Thân phụ của Lm. JB. Nguyễn Huy Tuấn, vừa qua đời

864 lượt xem

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *