Cáo phó: Ông cố Phêrô – Thân phụ của Nữ tu Matta Hoàng Thị Lan (Dòng Mến Thánh Giá Nha Trang) vừa qua đời

2784 lượt xem

Trả lời